Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Thánh Lễ tiếng Việt cho riêng phái đoàn tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.
Sau đó phái đoàn đi tham quan thành phố Obidos. Buổi chiều ra bãi biển Nazaré.
Buổi tối rước kiệu Thánh Thể.