Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Ngày thứ 4:
- Buổi sáng: thăm viếng đền thờ núi Tám mối phúc thật, nơi đây có bản kinh Tám mối phúc thật bằng tiếng VN - Thánh lễ.
- Đi con đường Chúa giảng đạo, vùng biển hồ Tiberiade, thăm Capharnaum, Tabgha (nơi Chúa làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá), Chúa Giêsu trao chìa khóa cho ông Thánh Phêrô. Ăn trưa cá của Thánh Phêrô ở biển hồ và đi thuyền nơi Chúa gọi Thánh Phêrô đi chài lưới người