Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Đi đàng thánh gía, thăm nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ cho rước lễ
Thăm nhà Phanxico, Jacinta và Lucia, ra giếng nước
Buổi chiều đi Museum, thăm Đại Thánh Đường Chúa Ba Ngôi
Buổi tối rước kiệu