Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 105 năm, một phái đoàn hành hương sang Fatima từ ngày 11 - 15.07.2022
Ngày thứ 1
Ngày thứ 1
Hình ảnh ngày đầu tiên, trước khi đến Fatima, phái đoàn đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường phép lạ Thánh Thể Satarem và nhận lãnh bí tích Xức Dầu Thánh
Ngày thứ 2
Ngày thứ 2
Đi đàng thánh gía, thăm nơi Thiên Thần hiện ra với 3 trẻ cho rước lễ
Thăm nhà Phanxico, Jacinta và Lucia, ra giếng nước
Buổi chiều đi Museum, thăm Đại Thánh Đường Chúa Ba Ngôi
Buổi tối rước kiệu
Ngày thứ 3
Ngày thứ 3
Cao điểm của cuộc hành hương: cách nay 105 năm Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ vào ngày 13.07
Thời tiết ở Fatima hôm nay lên tới 42 độ C, vì thế lúc 11 giờ có Thánh Lễ ở nhà nguyện Capela S. Arnaldo Janssen bằng tiếng việt
Buổi tối rước kiệu
Ngày thứ 4
Ngày thứ 4
Thánh Lễ tiếng Việt cho riêng phái đoàn tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi.
Sau đó phái đoàn đi tham quan thành phố Obidos. Buổi chiều ra bãi biển Nazaré.
Buổi tối rước kiệu Thánh Thể.
Ngày thứ 5
Ngày thứ 5
Ngày từ giã Mẹ để trở về Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart, Paris, Frankfurt...
Tuần lễ ở bên Mẹ Fatima sao mà qua mau chóng đến thế!