Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Hình ảnh ngày đầu tiên, trước khi đến Fatima, phái đoàn đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường phép lạ Thánh Thể Satarem và nhận lãnh bí tích Xức Dầu Thánh